Tarkett parket postavka

Neophodni uslovi za postavljanje Tarkett parketa.
Plivajuća instalacija znači da drveni pod nije pričvršćen za podlogu – osnovu na kojoj leži (nije zalepljen). Podloga na koju se postavlja parket mora biti nivelisana – ravna, čvrsta, suva i čista. Dozvoljeno odstupanje ravnoće podloge je +/- 3mm u prečniku od 1 m. Ukoliko je podloga neravna, ispupčenja treba izbrusiti ili na neki drugi način stabilno poravnati a veća ulegnuća treba popuniti i izravnati kvalitetnom cementnom ili nekom drugom masom za izravnavanje. I u slučaju ugradnje parketa na površinu koja je prethodno obađena masom za poravnavanje, obavezno voditi računa da i ona bude suva max.od 1,90 %-2,00% vlažnosti. Relativna vlažnost vazduha (RH) u prostoru mora biti između 30% i 60% a temperatura u sobi mora biti najmanje 18°C pre, tokom i posle ugradnje parketa. U novoizgrađenim objektima nivo vlažnosti vazduha u prostorijama može biti značajno povišen – zato se prostorije prethodho moraju zagrejati ili provetravati pre ugradnje parketa, sve dok se ne postigne odgovarajuća unutrašnja klima. Tarkett-ovi drveni podovi treba da budu lagerovani pod istim klimatskim uslovima koji važe i za vreme ugradnje i nikad direktno na betonu. Pakete parketnih dasaka otvarati jedino i neposredno pre same ugradnje – nikako ranije. Parket ne treba unositi u prostor gde će biti ugrađen sve dok se u tom prostoru ne završe svi „mokri” radovi (krečenje i sušenje zidova, postavljanje keramičkih pločica i sl.).


Parket u našoj ponudi

Za više proizvoda iz grupe parketi pogledajte Tarkett Salsa parket i Tarkett Tango parket.