Planiranje postavljanja parketa

Pravac postavljanja parketa.
Ako je prostorija kvadratnog oblika parketne daske ugrađujte tako da im je duža strana paralelna sa pravcem izvora dnevne svetlosti. Ako je prostorija pravougaonog oblika parketne daske se postavljaju tako da njihova duža strana prati dužu stranu prostorije, kako bi ste ispoštovali prirodnu pojavu “rada” drveta od kojeg je parket napravljen .
Izmerite prostoriju.
Ukoliko je zadnja daska kraća od 5 cm podešavanje dužine daske treba umesto na zadnjoj dasci u redu obaviti na prvoj dasci koja će se ugraditi.


Parket u našoj ponudi

Za više proizvoda iz grupe parketi pogledajte Tarkett Salsa parket i Tarkett Tango parket.