Montaža Tarkett parketa

Postavka plivajućeg Tarkett parketa.
1. Pre nego što postavite prvi red parketnih dasaka odsecite deo profila žleba koji štrči.

2. Prvi red. Vodite računa da je najbolje da se daske postavljaju dužinom prostorije. Početi postavljanje iz levog ugla prostorije, tako da strana sa žlebom bude okrenuta prema zidu i nastaviti na desno. Sledeća daska se postavlja pod uglom prvo sa kraće strane prethodne daske tako da sklizne na mesto. Staviti odstojnike između poda i zida da se napravi ekspanzioni razmak od 8-10 mm.

3. Na kraju reda, postavite zadnju dasku tako da se ona oslanja na prethodno ugrađenu dasku “jezik na jezik”. Pomerite dasku tako da njena kraća strana dođe skroz do zida. Obeležite olovkom mesto sečenja daske 8-10 mm dalje od kraće strane prethodno ugrađene daske kako bi ste na kraju imali ekspanzioni razmak kad dasku postavite na mesto.

4. Početi drugi red sa delom presečene daske preostale iz prvog reda. Položite dasku na mesto u žleb ali bez pritiskanja na dole. Postavite pod uglom narednu dasku duž kraće strane. Pritisnite i spojite daske po kraćoj strani tako da su im duže strane jezikom spojene sa prehodnim redom. Daske i dalje treba da su spojene samo po kraćoj strani. Nastavite na isti način sa sledećom daskom sve dok ne kompletirate čitav red.

5. Kada je ceo red u žlebu prethodnog reda, tek tada pritisnite čitav red na dole sve dok spoj ne bude ravan i bez razmaka.

6. Savet za jednostavniju i brzu ugradnju: novi red dasaka postavite u prethodni red tako da spojene kraće strane osigurate otpadnim komadima dasaka a kad kompletirate čitav red tek tada ih čvrsto spojite sa prethodnim redom pritiskanjem na dole.

7. Zadnji red: Kad stignete do zadnjeg reda može se desiti da se daske ne uklapaju jer su preširoke. U tom slučaju, postaviti poslednju dasku tako da je pero okrenuto prema zidu, ivicu uz ivicu sa pretposlednjom daskom. Višak daske treba da se oslanja na prethodno ugrađeni red dasaka. Povlačenjem daske duž zida izmeriti i obeležiti olovkom gde treba da se preseče. U slučaju da se poslednja daska ne seče, pero mora da se odseče kako bi se dobio obavezni ekspanzioni razmak od 8-10mm.

8. Ako nema mesta da se poslednja daska postavi pod uglom, ona može da se ugura tako da sklizne sa strane. Da bi se izvela ovakva ugradnja, pero mora da bude u ravni sa daskom. Pomoću dleta odstraniti deo pera koji se uzdiže iznad spoljne ivice.

9. Staviti tanak sloj lepila za drvo preko gornje ivice skraćenog pera. Ukucati dasku sa strane sa polugom za uvlačenje. Završiti postavljanjem distancera u ekspanzioni razmak između poda i zida. Kada je pod postavljen, postavljaju se zidne lajsne i dilatacioni profili (ukoliko su potrebni).

10. Ako duža strana daske dolazi do cevi za grejanje: izbušiti rupu prečnika oko 16 mm većeg od prečnika cevi da bi se dobio ekspanzioni razmak i oko cevi. Obeležiti olovkom gde treba seći. Preseći deo koji će se staviti iza cevi, uza zid. Seći pod uglom kao što je pokazano na slici. Ako se do cevi dođe kratkom stranom, preseći dasku pod uglom od 90° u odnosu na rupe.

11. Ukucati dasku na mesto, zalepiti nepričvršćen deo, staviti odstojnike duž zida i pokriti sa prstenovima za cevi.

12. Dovratci se mogu pomeriti ili podići ali je obično lakše da se skrate sečenjem. Koristite komad parketne daske kao šablon za visinu i presecite sa fino ozubljenom testerom. Gurnite pod ispod dovratka. Omogućite da pod ne bude pritisnut dovratkom.


Parket u našoj ponudi

Za više proizvoda iz grupe parketi pogledajte Tarkett Salsa parket i Tarkett Tango parket.