Od čega zavisi površinski izgled tepiha?

Parametri od kojih zavisi površinski izgled tepiha su: konstrukcija, sirovine koja se primenjuje, način na koji se sirovina obrađuje, dorade tepiha...
Konstrukcije-načina tkanja (otvorena –zatvorena petlja), gustina tkanja, broj čvorova, visina flora, odnos mase flora i ukupne mase...
Sirovine koja se primenjuje – prirodna vlakna, filamenti (bcf, heat set, frise) i njihove finoće, numere.
Način na koji se sirovina obrađuje – češljana- polučešljana vuna, jednožična, dvožiča, trožična, bojena – nebojena, frizirana...
Dorade tepiha – apretura, šišanje, oblikovanje šare ručnim sečenjem-šišanjem flora (hand curved)


Par tepiha koje smo odabrali

Ispod možete videti par tepiha koje smo odabrali ovom prilikom. Da bi pogledali sve tepihe možete kliknuti na link tepisi.